Kadra

Maciej Drzewiecki

 • Kierownik Obserwatorium,
 • dr nauk geograficznych,
 • dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii turyzmu.

Przebieg zatrudnienia:

 • WSTiH w Gdańsku - profesor (2005-2011),
 • ATR - profesor, kierownik Sam. Zakładu Agroturystyki (1996-2005),
 • Instytut Turystyki - st. projektant, docent, kierownik Zakładu Zagospodarowania Regionów i Miejscowości (1970-1996),
 • Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych - kierownik Zespołu Syntezy Planów (1962-1970).

Publikacje:

 • Wiejska przestrzeń rekreacyjna, W-wa, 1993;
 • Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania-działania., Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1995;
 • Podstawy agroturystyki, Oficyna Wyd. OPO, Bydgoszcz 2001, 2002;
 • Wyposażenie gospodarstw agroturystycznych w sprzęt rekreacji ruchowej, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, W-wa 2007;
 • Agroturystyka współczesna w Polsce, WSTiH, Gdańska 2009;
 • Oczekiwania turystów - krajoznawców wobec zabytków architektury militarnej, Muzeum Miejskie w Grudziądzu (ref.), 2007;

Marzena Krukowska

w przygotowaniu...

studia łączoneMSPRekrutacjaWSG MBA - Szkoła Biznesu40plus

Aktualne projekty

Kadra

Kierownik: prof.n.dr hab. Maciej Drzewiecki e-mail: maciej.drzewiecki@byd.pl

mgr Marzena Krukowska e-mail: marzena.krukowska@byd.pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567 00 82

e-mail: obserwatorium@byd.pl

 

Obserwatorium produktów regionalnych i turystyki wiejskiej - Wyższa Szkoła Gospodarki