Cele Obserwatorium

  1. Aktywizacja terenów wiejskich województwa poprzez animowanie sieciowych produktów turystycznych.
  2. Współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi w zakresie rozwijania Turystyki wiejskiej.
  3. Wskazywanie zainteresowanym jednostkom (osobom prawnym i fizycznym) sposobów i kierunków rozwoju usług turystycznych.
  4. Opracowywanie programów i strategii projektowych powiatów i gmin w zakresie Turystyki.
  5. Opracowywanie na zlecenie wydawnictw tematycznie związanych z obszarami wiejskimi.
  6. Inicjowanie wśród usługodawców tworzenia markowych produktów turystyki wiejskich.
  7. Pozyskiwanie partnerów do tworzenia wspólnych przedsięwzięć.
  8. Inicjowanie integracji wśród Partnerów poprzez panele branżowe.

 

studia łączoneMSPRekrutacjaWSG MBA - Szkoła Biznesu40plus

Aktualne projekty

Kadra

Kierownik: prof.n.dr hab. Maciej Drzewiecki e-mail: maciej.drzewiecki@byd.pl

mgr Marzena Krukowska e-mail: marzena.krukowska@byd.pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567 00 82

e-mail: obserwatorium@byd.pl

 

Obserwatorium produktów regionalnych i turystyki wiejskiej - Wyższa Szkoła Gospodarki